Kontakt

Hotel Jagielloński w Sanoku
ul. Jagiellońska 49
38-500 Sanok
Telefon: 13 46 31 208, 13 46 41 294
e-mail: jagiellonskisanok@wp.pl


Administrator danych osobowych w Hotelu Jagiellońśkim, informuje Pana/Panią, iż:

  • podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne we wskazanych powyżej celach;

  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

  • Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych;

  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;

  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza kraje Unii Europejskiej i EOG – Norwegia, Islandia, Lichtenstein);

  • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).;

  • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych powyżej celów oraz wynikających z ich tytułu roszczeń;

  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przygotowania ofert na usługi hotelowe i restauracyjne. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością przygotowania ofert;

  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.